Eindpresentatie voor opdrachtgevers Sensor Technology 2023

Over de Hanze

Samen met studenten, professionals, medewerkers en partners bouwen we mee aan een krachtige regio. Met actueel onderwijs en praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Onze motivatie? We zetten onze talenten in voor de wereld om ons heen: share your talent. move the world.