Disclaimer (Voorwaarden)

  • Algemeen
Zernikecampus-46.jpg

De website van de Hanzehogeschool Groningen wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan informatie op websites waar via links op de website van de Hanze toegang tot kan worden verkregen.

Fotograferen en filmen in en om Hanzehogeschool Groningen

Om de privacy van de studenten en medewerkers van de Hanze te kunnen waarborgen, is het niet toegestaan om opnames te maken in gebouwen en op het terrein van de Hanze zonder uitdrukkelijke toestemming van stafbureau Marketing & Communicatie. 

Ook is het niet toegestaan om het terrein of de gebouwen van de Hanze te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door het stafbureau Marketing & Communicatie. Onder opnames worden verstaan alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie.

Voor het vragen van toestemming kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de persvoorlichter van het stafbureau Marketing & Communicatie, bereikbaar op telefoonnummer (050) 595 5656 of (06) 22404049.

Registratie belangstellenden

Op diverse plaatsen kunnen bezoekers van de officiële websites van de Hanze zich als belangstellende registreren door het opsturen van een webformulier, bijvoorbeeld om een brochure t​e bestellen.

De persoonsgegevens die in het kader hiervan via webformulieren aan de Hanze worden toegestuurd, worden opgenomen in een database. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met het doel belangstellenden te informeren. Ze worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt.​