Stage- en afstudeerplekken aanbieden

Student en docent overleggen in de TechHub 2023.jpg

Studenten van de Hanzehogeschool kunnen een waardevolle bijdrage leveren in het beantwoorden van jouw vraagstuk. Dat kan in de vorm van een stage- of afstudeeropdracht. Stages starten doorgaans in februari en september en duren ongeveer 5 maanden. Een aanvraag kun je het beste ongeveer 3 maanden van tevoren indienen.

In het overzicht hieronder vind je de contactgegevens van de stagebureaus/praktijkbureaus van de verschillende opleidingen. Afhankelijk van de inhoud van de stageopdracht kun je contact opnemen met één van deze bureaus.

Contactgegevens van de stagebureaus/praktijkbureaus

Kom je er niet uit of weet je niet bij welke school/opleiding jouw stageopdracht geplaatst kan worden, neem dan contact op met Frontoffice HanzePro.