startupcity.jpg

Onderzoek bij de Hanze

De Hanzehogeschool Groningen doet aan praktijkgericht onderzoek met positieve en duurzame invloed op onze omgeving. We ontwikkelen kennis en vertalen deze naar praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We doen dit niet alleen. We werken samen met uiteenlopende partners, van bedrijven en burgers tot overheden en internationale onderzoeksinstellingen, in steeds wisselende leergemeenschappen. We hebben elkaar nodig om de opgaven van nu aan te pakken. De wereld van morgen begint bij het delen van kennis en inzichten van vandaag.

Onderzoeksprojecten

Sla over

Onderzoeksverhalen

Sla over

Onderzoeksnieuws

Sla over

Samenwerken aan onderzoek

Er zijn verschillende mogelijkheden om met ons samen te werken op het gebied van onderzoek. Onze kenniscentra, lectoraten en innovatiewerkplaatsen hebben elk een eigen expertisegebied. De grote van de onderzoeken varieert. Van een uitgebreid onderzoeksprogramma onder leiding van een lector tot (deel)onderzoeken als onderdeel van een project, stage- of afstudeeropdracht. Wil je graag met ons samenwerken of ben je op zoek naar meer informatie?

Neem contact met ons op