Hydrohub MegaWatt Test Centre

 • Onderzoeksproject
Hydrohub.jpg

Op het ENTRANCE-terrein van de Hanzehogeschool wordt momenteel gebouwd aan het Hydrohub MegaWatt Test Centre: een state-of-the-art onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van de productie van groene waterstof via elektrolyse. Dit is essentieel om 'groene' waterstof goedkoop, efficiënt en op grote schaal te kunnen produceren. Daarmee kan de chemische industrie haar CO2-emissies reduceren. Doel is om dit vóór 2030 te bereiken.

Projectomschrijving

Het Hydrohub MegaWatt Test Centre wordt een open innovatiecentrum. Eerst worden er verschillende test- en ontwikkelprogramma's voor waterstofproductie met bestaande partners uitgevoerd. In de proeftuin van ENTRANCE worden twee elektrolysers van elk 250 kilowatt geïnstalleerd; een PEM en een Alkaline type: bij tests op deze schaal wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Als de waterstoftechnologie hier goed werkt, kan ze worden uitgerold naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. De onderzoeken in het Test Centre leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen.

Kan het elektrolyseproces grootschalig en efficiënt werken en lukt het dan de productiekosten van groene waterstof sterk te verlagen? Die vraag zal hier beantwoord moeten worden.

Vraagstelling

Kunnen de totale kosten van elektrolyse zakken (zodat het gebruik van groene waterstof interessanter wordt voor de industrie)?

Doel

Doel van het MegaWatt Test Centre is om te onderzoeken of de total cost of ownership (TCO) van elektrolysers mogelijk kunnen zakken, m.a.w. of dergelijke systemen goedkoper kunnen functioneren. Dit wordt onderzocht voor twee courante typen elektrolysers, te weten PEM en alkaline. De mogelijke reductie van de TCO zorgt er voor dat de prijs van groene waterstof kan gaan concurreren met de prijs van waterstof opgewekt met gas.

Valorisatie

Het Hydrohub MegaWatt Test Centre wordt een open innovatiecentrum. Eerst worden er verschillende test- en ontwikkelprogramma's voor waterstofproductie met bestaande partners uitgevoerd. In het vervolgstadium biedt het centrum ook anderen de mogelijkheid hun innovatieve producten en ideeën te testen.

Het testcentrum wordt gerealiseerd door een consortium van Nouryon, Shell, Gasunie, Yara, Frames, Groningen Seaports, TNO, Yokogawa, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en ISPT.  

Het initiatief, gefinancierd door het bedrijfsleven en de Topsector Energie, wordt mede mogelijk gemaakt door een stevige ondersteuning van 1 miljoen van het Nationaal Programma Groningen en 1 miljoen van de Hanzehogeschool. Jan-jaap Aué, directeur van EnTranCe – Centre of Expertise Energy, is blij met de komst van Hydrohub: 'Er zijn veel ondernemingen die graag een stap willen zetten op het gebied van waterstof en die eigenlijk te klein zijn om de investeringen te kunnen doen. Bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy krijgen ze de mogelijkheid om hun ideeën uit te voeren.'

Onze mensen

Sla over
 • Jan-Jaap Aué

  Lector Energietransitie

  profielfoto-jan-jaap.png
 • Tjerk Jansma

  Programmamanager

  profielfoto-tjerk.png
 • Ted Wildenberg

  Projectleider

  Profielfoto-Ted.png
 • Lex Bosma

  Projectmedewerker

 • Frans Geene

  Adviseur Veiligheid

 • Felipe Ravaglio Pasquini

  Onderzoeker

  HANZE220818_Felipe Pasquini.jpg
 • Wael Chamout

  Onderzoeker

 • Aart Hoogerwerf

  Onderzoeker

  HANZE220818_Aart Hoogerwerf-2.jpg