Groene Waterstof Booster.jpg

Energietransitie

Energietransitie is de overgang naar een energievoorziening gebaseerd op duurzame bronnen. De overheid beschouwt de energietransitie als het middel om te komen tot een duurzaam, veilig en betrouwbaar energiesysteem. Daarnaast blijkt dat de energiegebruikersmarkt steeds kritischer wordt ten aanzien van de aangeboden energiediensten. Zo stellen consumenten hogere eisen aan comfort. Hierop wordt ingespeeld met nieuwe diensten en concepten.

Deze ontwikkelingen vormen een enorme uitdaging voor de energiesector. Ze leveren nieuwe kansen, perspectieven en mogelijkheden op. Technische, economische, organisatorische en juridische inzichten zullen moeten samengaan om tot nieuwe oplossingen te komen. Hieruit vloeien ook nieuwe banen voort waarbij creativiteit en nieuwe competenties van belang zijn.

Waterstof

'Groene waterstof' kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. De waterstof, geproduceerd met hernieuwbare stroom, kan dienen als energiedrager om elektriciteit op te slaan of als schone brandstof voor auto's, vrachtwagens en bussen. Ook kan waterstof een grondstof zijn voor de industrie en gebruikt worden voor het produceren van warmte. Het lectoraat Energietransitie is met lector Waterstoftoepassingen Jan-jaap Aué betrokken bij verschillende onderzoeken naar toepassingen van groene waterstof in een duurzame energievoorziening.

Onze mensen