Making City

  • Onderzoeksproject
Making City.jpg

In het project Making City is de gemeente Groningen samen met de Finse stad Oulu een voorbeeldstad voor het energie-positief maken van wijken. In twee Groningse wijken worden allerlei innovaties in de praktijk getest: nieuwe zonnepanelen, warmtepompen, een zonnevoetpad, een biovergister, een warmtenetwerk en meer.

Making City gaat echter niet alleen over technologische innovaties, het gaat ook om nieuwe vormen van beleid en het betrekken van bewoners bij dit soort activiteiten. Groningen en Oulu zijn de twee Lighthouse cities; daarnaast zijn er 6 andere Europese steden waar de innovaties gerepliceerd worden.

Centraal concept in het Making City project is de Positive Energy District (PED). Dit concept brengt alle elementen van de energietransitie samen op een bepaalde locatie, in dit geval een wijk: energieopwek, energieopslag, energiegebruik, energiebesparing, balancering en transport in de wijk zijn zo afgestemd dat er uiteindelijk energie overblijft. Het project kijkt ook naar hoe je burgers kunt betrekken bij dit soort ontwikkelingen, en sterker nog: hoe je ze aan het roer kunt zetten om de ambitieuze doelstellingen voor een klimaat-neutrale stad te realiseren. 

In Groningen zijn twee wijken geselecteerd met andere kenmerken. PED Noord beslaat de wijk Paddepoel en Zernike Campus. Hier gaat het om het verduurzamen van 4 demonstratiehuizen en 2 jongeren flats uit de jaren 70 en de monitoring van het (al duurzame) Energy Academy gebouw. In PED Zuid, het gebied rond de Mediacentrale, wordt vooral geëxperimenteerd met innovaties die het hoge energieverbruik van een aantal grote gebouwen kan terugdringen. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van het zonnevoetpad in het voorjaar van 2023. Andere innovaties zijn een zon op water en een zonneoverkapping van een parkeerterrein.  

De rol van de Hanzehogeschool
Onderzoekers van Kenniscentrum NoorderRuimte hebben zich vooral gericht op de sociaal-ruimtelijke kant van Making City, en met name op het betrekken van burgers. Hiervoor is aansluiting gezocht bij een aantal bestaande lokale initiatieven in een aantal andere wijken van Groningen. Hier kijken onderzoekers samen met bewoners aan hoe een energiepositief district zou kunnen worden vormgegeven.

Onderzoekers van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy rekenen verschillende bestaande energiescenario’s voor wijken door: all electric, een warmtenet of hybride. Zo wordt duidelijk wat op wijkniveau de gevolgen voor het energiesysteem zijn. Ook worden doorgevoerde innovaties gemonitord en kijken we wat de juridische kaders zijn voor nieuwe systemen, bijvoorbeeld een warmtenetwerk.

Gezamenlijk dragen deze activiteiten bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid, bijvoorbeeld in de vorm van de City Vision – waarin de gemeente Groningen de plannen uitwerkt om te komen tot een positieve energie stad in 2050.

Onze mensen

Onderzoek