vastgoed-water.jpeg

Duurzame Gebouwde Omgeving

Het Lectoraat Duurzame Gebouwde Omgeving (DGO) wil een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2 uitstoot en de weg vrijmaken naar een CO2-neutrale omgeving. DGO doet dit door bestaande gebouwen aan te passen en waar nodig energie-efficiënte nieuwbouw te plegen. De onderzoeksgroep heeft bekeken waar de eerste slagen geleverd moeten worden, te beginnen in onze eigen omgeving, Noord-Nederland.

De reis om de directe CO2-uitstoot terug te brengen en een langetermijnplan te ontwikkelen ondernemen we niet alleen. We zijn vastbesloten samen te werken met alle betrokken partijen, want we beseffen dat het komen tot een duurzame maatschappij in de breedste zin van het woord een gezamenlijke inspanning is.

Het multidisciplinaire team DGO heeft expertise op alle vlakken in de gebouwde omgeving, van theoretisch tot praktisch. Zo hebben we kennis van zowel bouwfysica als het aanpassen van bestaande gebouwen en doen we specifiek onderzoek naar bijvoorbeeld Duurzaam Erfgoed en het Energielandschap.

De onderliggende onderzoeksvelden waar de onderzoekslijnen uit putten bieden een allesomvattend kader om Noord-Nederland verder te ontwikkelen, met duurzaamheid als prioriteit. Onze strategische focus ligt daarbij op techniek. Daarbij hebben we een aantal speerpunten gekozen waar gericht onderzoek en onderwijs voor positieve veranderingen kunnen zorgen en de welvaart voor Noord-Nederland op lange termijn kan worden bevorderd. We hebben immers gezien dat dit gebied op verschillende niveaus steun ontbeert.

Voor ons is duurzaamheid niet alleen maar een modewoord. Het is het leidende principe achter alles wat we doen. Het is een visie die we delen met onze partners, een visie die het cruciale belang van het terugbrengen van nadelige milieueffecten onderkent, de economie veerkrachtiger wil maken, en de sociale gelijkheid en het algeheel welzijn van de gemeenschappen wil verbeteren. We staan hierin niet alleen; de VN onderschrijft deze doelen in hun  Duurzame Doelstellingen en de Hanze in haar NoorderRuimte Positionpaper. Ons onderzoek is niet zomaar een opdracht; het is een missie die gedragen wordt door een zeer gemotiveerd en toegewijd team.

Ons team leidt verschillende onderzoeksprojecten. Dit doen we in samenwerking met meer dan 50 lokale, regionale, nationale en internationale partners, die dezelfde waarden hebben als wij. Dat blijkt wel uit het feit dat ze met ons in zee gaan en er alle vertrouwen in hebben dat onze gezamenlijke projecten resultaten zullen opleveren. Het overzicht van de Lopende Projecten hieronder weerspiegelt de dynamiek van ons onderzoeksteam, dat ook deel uitmaakt van het onderwijsteam. We zijn er trots op dat we onze onderzoeksresultaten breed delen met de learning community.