Circular Trust Building

  • Onderzoeksproject
IMG_4693.jpeg

In het project Circular Trust Building (CTB) werken we, samen met regionale partners en partners uit 5 EU-landen, aan het ontwikkelen, testen en valideren van nieuwe skills, strategieën en actieplannen, waarmee wordt toegewerkt naar zeven circulaire regiodeals. Deze regiodeals helpen de stakeholders in de regio’s om te komen tot een reductie van 25% van de materiaal footprint in de bouwsector.

In het streven van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is de transitie naar een circulaire bouwsector essentieel. Op dit moment veroorzaakt de bouw minimaal 12% van de CO2-uitstoot, gebruikt hij 50% van alle gewonnen primaire grondstoffen en creëert hij 30% van het afval. De transitie is echter nog niet op het beoogde tempo om de doelen te halen.

Het project Circular Trust Building is onderdeel van het Interreg North Sea regioprogramma en loopt van 2023 - 2026.

Onze mensen