Reaching out to Europe

  • Onderzoeksproject
Ondernemen

In dit pilotproject wordt een strategisch kader ontwikkeld dat de Hanzehogeschool zal helpen succesvol Europese onderzoeksprojecten op te zetten. Het project begint met een analyse van de EU-projecten die momenteel op de Hanze lopen. Door projectleiders en onderzoekers te interviewen onderzoeken we de bestaande praktijken bij de Hanze.

We pakken concrete onderwerpen aan, zoals hoe onderzoekers toe kunnen treden tot onderzoeksnetwerken, hoe ze die netwerken kunnen onderhouden en hoe ze een succesvol voorstel moeten schrijven. Het geleerde wordt omgezet in een voorbeeldproject dat zich op energie en duurzaamheid richt. Hier monitoren en tonen we good practice, terwijl we tegelijkertijd grondig inzicht verkrijgen in hoe we succesvol bij Europese onderzoeksthema’s en netwerken kunnen aanhaken. Ten slotte zullen we onze ervaringen, expertise en kennis met de Hanzehogeschool delen via workshops.

Het SIA project Reaching out to Europe loopt tot eind 2024.

European Union logo