Sterre Koops, MSc

Als onderzoeker bij het lectoraat ‘Ruimtelijke Transformaties – Water’ van Kenniscentrum NoorderRuimte is Sterre Koops betrokken bij onder andere DISTENDER, een door de EU gefinancierd initiatief gericht op klimaatadaptatie en -mitigatie. Daarnaast organiseert ze het jaarlijkse ClimateCafé Peru, evenals andere ClimateCafés binnen het lectoraat.

Sterre heeft biologie en filosofie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier heeft ze in 2018 een master thesis afgerond over strategieontwikkeling vanuit de Sustainable Development Goals, en een onderzoeksproject over stedelijke ecologie toepassen in een ontwerp voor een vernieuwde Zernike Campus. Binnen filosofie lag de focus op sociale en politieke filosofie, feministische filosofie en ethiek.

In haar loopbaan heeft Sterre gewerkt in programmamanagement bij het SNN. Dit team is verantwoordelijk voor de programmering en het beheer van de (Europese) subsidies die het SNN verstrekt.

Als gepassioneerd voorstander van duurzame ontwikkeling zet Sterre zich graag in voor een toekomst waarin acties in harmonie zijn met de natuur. Ecologische waarden bij klimaatadaptieve oplossingen zijn dus van belang.

Sterre Koops highres.jpg