Water 5.jpg

Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen, en dat heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving. Heviger regenval veroorzaakt wateroverlast, hogere temperaturen kunnen leiden tot hittestress en langere droge perioden veroorzaken schade aan onze infrastructuur en landbouw. Bij het Lectoraat Klimaatadaptatie werken we er hard aan onze leefomgeving te verduurzamen.

Met behulp van tools als full-scaletesten en climatecafes analyseren we problemen en oplossingen voor ons veranderend stedelijk klimaat en ontwerpen we innovatieve maatregelen. We onderzoeken de kosteneffectiviteit van deze maatregelen en optimaliseren die samen met onze stakeholders. De onderzoeksresultaten delen we internationaal via open source kennisuitwisselingsplatforms zoals Climatescan. We werken nauw samen met verschillende (inter)nationale universiteiten en hogescholen en partners uit private en publieke sector.