Joey Koning

Joey heeft een achtergrond als (sociaal) planoloog en is in 2018 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker bij het lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water van Kenniscentrum NoorderRuimte houdt hij zich bezig met projecten rondom de vergroening van de stad, zoals het recentelijk afgeronde project ‘Groenblauwe Oplossingen’. Daarnaast coördineert Joey de Innovatiewerkplaats Klimaatadaptatie, waarin hij met onderzoekers, studenten en de praktijk aan nieuwe oplossingen en experimenten werkt. Vaak in combinatie met de Klimaatproeftuin op BuildinG. Voorbeelden van dit soort innovaties zijn ‘De Klimaatboom’ en ‘De Leaf of Groningen’. Sinds 1 september is Joey begonnen met een PhD onderzoek op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek gaat over de rol van participatie in het ontwikkelen van groenblauwe oplossingen.