EnTranCe Centre of Expertise Energy - inloop energiestudenten

Kenniscentra en Centres of Expertise

De Hanze heeft vier kenniscentra en drie centres of expertise (CoE). De Hanze doet als University of Applied Sciences aan praktijkgericht onderzoek. Binnen onze kenniscentra en centres of expertise werken studenten, onderzoekers en bedrijfsleven nauw samen. Met elkaar komen we tot nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij.