Samen-scholing op coole pleinen

  • Onderzoeksproject
IMG-20211005-WA0038.jpg

Pleinen in kwetsbare wijken die zowel speel-, beweeg-, en ontmoetingsvriendelijk als klimaatadaptief zijn, dragen bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een integrale aanpak voor het speel-, beweeg- en ontmoetingsvriendelijk en tegelijkertijd klimaatadaptief maken van pleinen in kwetsbare wijken in Groningen, Assen en Rotterdam. Hierbij werken gemeenten nauw samen met andere relevante partijen, zoals woningcorporaties, scholen en bewoners.

Achtergrond
Vanwege de grote aantallen niet-grondgebonden woningen in deze wijken, speelt het leven zich hier voor een belangrijk deel af op pleinen. Een plein met veel groen en aantrekkelijke zitgelegenheid kan ertoe bijdragen dat kinderen en volwassenen meer gaan spelen en bewegen en is een prettige omgeving om te verblijven en anderen te ontmoeten. Hiermee bieden zulke pleinen tevens mogelijkheden om de sociale cohesie in de wijk te vergroten en segregatie van bevolkingsgroepen tegen te gaan. Verder kunnen pleinen, wanneer deze klimaatadaptief gemaakt worden, vanwege hun meestal aanzienlijke oppervlak ook een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Daarom hebben diverse gemeenten het vergroenen van (school- en andere) pleinen in hun doelstellingen staan.

Bij het herinrichten en vergroenen van pleinen is echter zelden sprake van een integrale aanpak. Een belangrijke reden hiervoor is de betrokkenheid van verschillende gemeentelijke afdelingen uit het fysieke en sociale domein, die het lastig vinden op een integrale en domeinoverstijgende manier samen te werken. Domeinoverstijgende samenwerking is echter essentieel, want niet iedere vergroening om beweging en ontmoeting te stimuleren is per se de beste klimaatadaptieve oplossing. Hierbij zijn bijvoorbeeld ook technische aspecten zoals infiltratiecapaciteit en beheer van groot belang. En omgekeerd nodigt niet iedere klimaatadaptieve aanpassing uit tot beweging en ontmoeting.

Een heringericht en vergroend plein sluit bovendien in de praktijk lang niet altijd aan bij de behoeften en wensen van de gebruikers. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van zowel kinderen als volwassen wijkbewoners zet de integrale aanpak binnen dit project in op samenwerking van gemeentelijke afdelingen met andere relevante partijen, zoals basisscholen en woningcorporaties, en vooral ook met de wijkbewoners (zowel kinderen als volwassenen).

Onderzoek

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Sport en Gezondheid