Drs. Doutsen Krol

Ik ben docent onderzoeker bij de opleiding Built Environment (SOFE) en bij het lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water. Dit sluit goed aan bij mijn opleiding Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht, welke gericht was op hydrologie en ruimte. Na mijn eerste baan als junior geohydroloog bij een consultancy, waar ik vooral werkte aan grondwatergerelateerde projecten, heb ik mij in mijn tweede baan beziggehouden met plannen over oppervlaktewater en het bijbehorende beleid (beleidsmedewerker water | hydroloog). In het vervolg op deze functie coördineerde ik het project over vasthouden, bergen en afvoeren in de provincie Fryslân, Flows (Interreg project) en het project over het gewenste peil (GGOR). Adviseren, presenteren en rapporteren naar portefeuillehouder, bestuur en andere belanghebbenden behoorden tot de werkzaamheden. Ook het organiseren van kennisdelingsmiddagen waren een belangrijk onderdeel en dit heeft ertoe geleid dat ik bij de Hanzehogeschool ben ik gaan werken, eerst als docent en later als docent onderzoeker. Ik houd mij met name bezig met water in het gebouwde gebied, klimaatadaptatie en hoe we de gebouwde omgeving voor nu en toekomstige veranderingen samen met de stakeholders adaptief kunnen ontwerpen en/of organiseren.