vastgoed-water.jpeg

Bouwen & wonen

De gaswinning en de aardbevingen in de provincie Groningen veroorzaken schade aan gebouwen en woningen. Er moet veel hersteld en versterkt worden. Dit probleem biedt motivatie en inspiratie tot onderzoek voor een betere leefomgeving in de toekomst. Wij doen onderzoek naar een veiliger morgen. Het geeft de kans om tegelijkertijd te verduurzamen en het biedt de regio kansen voor betere mobiliteit.