Praktijkgericht onderzoek naar waarde-indicatoren in het participatieve proces van placemaking in Woldwijk Ten Boer

  • Onderzoeksproject
IMG_3031 (1).jpg

Woldwijk is een tijdelijke, experimentele buurt aan de noordoostelijke dorpsrand van het dorp Ten Boer. Dit onderzoeksproject focust zich op de (bebouwde) buurt Woldwijk: een plek met zo’n veertig kleine verplaatsbare huizen (tiny houses), gemeenschappelijke gebouwen, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat en wat een plek is waar gezamenlijk wonen de rode draad vormt.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de (opvallende) eigenschappen van deze alternatieve gebiedsontwikkeling voor Ten Boer. Daarbij wordt er aangehaakt op het concept van placemaking. Dit is een proces dat erop gericht is om de verschillende (mogelijke) gebruikers van een plek (zoals bewoners, ondernemers, bezoekers) actief te betrekken bij het verbeteren van de plek. Door dat met de verschillende gebruikers te doen, is de verwachting dat er een plek ontstaat met een duidelijke eigen identiteit en met meerwaarde voor zowel de plek zelf als voor de omgeving.

In Woldwijk wordt er gekeken naar welke aspecten en waarde-indicatoren van placemaking op dit moment van toepassing zijn. Bijvoorbeeld hoe de toegankelijkheid van Woldwijk wordt ervaren, zowel op het vlak van de fysieke toegankelijkheid en de ervaren gastvrijheid. Hierbij wordt ook bewust naar de verbinding met de omgeving gekeken.

Over Woldwijk

In 2007 werd het gebied door de voormalige gemeente Ten Boer aangekocht met als doel er woningbouw te realiseren. In 2014 constateerde het voormalige gemeentebestuur dat vanwege de vastgoedcrisis een traditionele woningbouwontwikkeling in Woldwijk op de korte termijn niet haalbaar was. Daarom is destijds verkend welke mogelijkheden er waren om het gebied een tijdelijke bestemming te geven. Dit heeft in 2015 geleid tot het project ‘Woldwijk’, een woonbuurt met ruimte voor experimentele woonvormen. In 2016 werd de coöperatieve vereniging Woldwijk opgericht met als doel het gebied te ontwikkelen als duurzame en experimentele woonbuurt.

De gemeente stelde hierbij de voorwaarde dat Woldwijk van toegevoegde waarde moet zijn voor het dorp Ten Boer”. De Coöperatieve Vereniging Woldwijk (CV Woldwijk) heeft een vergunning om het terrein tot 2027 te gebruiken, in afwachting van een definitieve herbestemming. Vanuit de CV Woldwijk wordt er verkend of het initiatief Woldwijk, op basis van hun ervaringen, een bijdrage aan de definitieve herbestemming van het gebied kan leveren.

Onderzoek

In samenwerking met:

Woldwijk.png

Coöperatieve Vereniging Woldwijk

Coöperatieve Vereniging Woldwijk

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Gedrag en Maatschappij