Dr.ir. Hiska Ubels

Onze samenleving staat voor allerlei grote en complexe vraagstukken waar geen kant en klare oplossingen voor zijn. Denk aan de klimaatcrisis, de terugnemende biodiversiteit, maar ook de beoogde brede welvaart terwijl de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen blijft groeien. Het ontrafelen van dit soort vraagstukken vraagt om brede betrokkenheid vanuit verschillende kennissystemen.
In mijn onderzoek kijk ik vooral op inhoud en proces naar complexere sociaal-ruimtelijke vraagstukken waarbij stakeholder management, governance en burgerbetrokkenheid op allerlei verschillende manieren belangrijke onderdelen vormen. Het gaat vooral om (potentiële) samenwerkingsvraagstukken tussen overheden, inwoners en andere betrokkenen partijen. Ik gebruik hierbij geen top-down of bottom-up benadering, maar ga uit van de waarde van verschillende soorten kennis en perspectieven. Zo kennen bijvoorbeeld inwoners hun eigen omgeving en situatie als geen ander, hebben overheden ten opzicht van diezelfde omgeving hun wettelijke en beleidsmatige taken en brengen betrokken bestuurders en ambtenaren samen met andere betrokken professionals hun eigen inhoudelijke expertise en skills mee. De mix van dit alles is context-specifiek, ofwel in ieder situatie weer anders. Mijn uitgangspunt is dat er rondom complexe vraagstukken veranderkracht ontstaat als betrokkenen vanuit de verschillenden kennissystemen vanuit een open dialoog samen komen en het lef hebben een gezamenlijk leerproces in te gaan. Hierbij zijn dan de uitkomsten vooraf niet vast gelegd zoekt men vanuit de verschillenden soorten kennis en ‘trial and error’ gezamenlijk naar nieuwe denkrichtingen en oplossingen.
In mijn onderzoek werk ik met verschillende methoden zoals Citizen Science (organiseren van dataverzameling door inwoners zelf, bijvoorbeeld door foto-wandelingen en onderlinge enquêtes en interviews), Participatief Actie Onderzoek (de diepte in, in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen), reguliere manieren van data verzameling (bijv. documentanalyse, interviews en enquêtes) en co-creatie (focus groups, workshops).