Publiek-private samenwerking bij veilige loopbaantrajecten

  • Onderzoeksproject
Samenwerking (2).png

In samenwerking met de Arbeidsmarktregio Werk in Zicht (Groningen en Noord-Drenthe) wordt een project uitgevoerd dat vanuit de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid van het SBCM A&O-fonds Sociale Werkgelegenheid gefinancierd wordt.

Doel van het project

Mkb’ers die impact willen hebben door bij te dragen aan de ontwikkeling en de bestaanszekerheid van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben een grote behoefte aan samenwerking om hun medewerkers een vervolgplek te kunnen bieden als er binnen hun bedrijf geen (passend) werk meer voor ze is. De samenwerkende partners (bedrijven noemen) binnen dit project zoeken naar mogelijkheden om hun onderlinge samenwerking te versterken (interne governance binnen de samenwerking) en om de samenwerking met publieke partijen als gemeenten, sociale ontwikkelbedrijven en mbo-instellingen te versterken (externe governance van de samenwerking). Een structurele samenwerking is van belang om de medewerkers een veilige overstap te kunnen laten maken naar een volgend bedrijf. Veilig betekent oog hebben voor het chronische karakter van de beperkingen van de medewerker, continuïteit in de begeleiding en in de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker. Mensen met een kwetsbare positie zijn: de doelgroepen uit de Participatiewet, de doelgroep waarvoor de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt en de doelgroep van de cao Aan de slag.

Doelstelling van het onderzoek is het  ontwikkelen van een model voor publiek-private samenwerking (PPS) dat bijdraagt aan de continuïteit in loopbaantrajecten bij de overstap van de ene naar de andere organisatie van medewerkers. Het gaat hierbij om medewerkers die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling een PPS-model te ontwikkelen dat iets oplevert voor de individuele medewerker.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij