Dr. Petra Oden

Petra Oden is sinds 1 juni 2011 lector Juridische Aspecten van Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek richt zich op complexe juridische vraagstukken op strategisch en tactisch niveau die voor (sociale) ondernemers relevant zijn.

Het onderzoek naar deze vraagstukken gaat verder dan de vraag wat wel en niet mag. Het onderzoek leidt tot inzicht in de werking van het recht in de dagelijkse praktijk van (sociale) ondernemers en overstijgt de advisering in individuele casus. Het doel van het onderzoek is wet- en regelgeving beter aan te laten sluiten op de behoeften van ondernemers.

Petra studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), nadat zij de Sociale Academie in Leeuwarden had afgerond. In 1993 promoveerde zij op een rechtssociologisch onderzoek naar de sociale werking van voorkeursbeleid bij de gemeentelijke overheid. Nadat zij als onderzoeker en docent werkzaam is geweest bij de RUG, werd zij er Ombudsfunctionaris. Die functie combineerde ze met het lidmaatschap van de Provinciale Staten Groningen. In 2001 werd Petra bestuurssecretaris bij de RUG. Die functie combineerde zij met het voorzitterschap van de Klachtenadviescommissie van de toenmalige Regiopolitie Groningen. Van 2007 tot 2011 was zij hoofd Juridische Zaken en Arbeidsvoorwaarden bij de RUG. Op dit moment is Petra onder andere voorzitter van het landelijke Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd, adviserend lid van Alzheimer Nederland afdeling Groningen en van een klachtencommissie bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Petra Oden-1.jpg