MKB@Work Partnerschap door regelruimte

  • Onderzoeksproject
cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash.jpg

Het lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap onderzocht de samenwerking tussen ondernemers en de overheid binnen de Participatiewet.

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers een partnerschap met de overheid wensen, waarbij beide partijen samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkplekken te bieden. Ondernemers verwachten ondersteuning en langdurig engagement van de gemeente, en ze willen dat de samenwerking voor hen lonend is.

Samenenwerking mkb en gemeenten

Via de Participatiewet in 2015 en een stroom aan wet- en regelgeving daarna, probeert de overheid ondernemers zo ver te krijgen dat ze mensen met een beperking in hun bedrijven laten werken. Mkb-ondernemers creëren deze werkplekken, maar niet vanwege deze wet- en regelgeving. Ze doet dat vanwege een intrinsieke motivatie: medewerkers met een beperking zijn gemotiveerd en brengen kleur in de organisatie.

Hoewel de enorme regeldruk rondom de Participatiewet bijdraagt aan de ontzorging van ondernemers, leidt deze er wel toe dat ambtenaren geen regelruimte zien, terwijl ondernemers juist behoefte hebben aan een overheid die creatief meedenkt en flexibel is. Door cultuurverschillen, verschil in belangen en de hoos aan wet- en regelgeving komt de samenwerking tussen mkb en gemeenten bij de Participatiewet onvoldoende van de grond.

Partnerschap door regelruimte en vertrouwen

Ondernemers hebben behoefte aan advies en informatie over de Participatiewet, vooral met betrekking tot financiële regelingen. Het is gunstig om te denken in taken in plaats van specifieke functies of vacatures bij het overwegen van kandidaten met beperkingen. Een goede voorbereiding voor de plaatsing van kandidaten binnen bedrijven is cruciaal, aangezien dit soms extra inspanningen van collega's vereist. Ondersteuning van zowel medewerkers als ondernemers is essentieel voor succes in duurzame arbeidsplaatsing, met jobcoaches als cruciale schakels. Minder regelgeving en meer ruimte voor ondernemers en gemeenten kan resulteren in meer werkgelegenheid. Partnerschap tussen gemeenten en ondernemers ontstaat door het benutten van regelruimte en het geven van vertrouwen aan ondernemers.

Interessegebieden

  • Economie en Management
  • Recht en Bestuur