Kansengelijkhied en participatie.jpg

Kansengelijkheid & participatie

De verschillen tussen mensen worden steeds groter. Kansengelijkheid en participatie verkleinen deze verschillen. Dit maakt dat mensen meer deelnemen in de maatschappij, en andersom geldt dat participatie in de maatschappij zorgt voor gelijke kansen. Bij de Hanzehogeschool werken we aan een onderwijs- en onderzoeksomgeving waar deze gedachte centraal staat.

Projecten

Sla over

Nieuws en opinie

Sla over