Kansengelijkhied en participatie.jpg

Kansengelijkheid & Participatie

De verschillen tussen mensen nemen toe. Kansengelijkheid en participatie kunnen deze verschillen verkleinen. Bij de Hanze streven we naar een onderwijs- en onderzoeksomgeving die dit centraal stelt. Ons doel is om kansengelijkheid en participatie te bevorderen voor mensen in diverse maatschappelijke settings, inclusief in het speciaal onderwijs en binnen zorginstellingen.

Het thema Kansengelijkheid & Participatie richt zich op alle leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren/jongvolwassenen, volwassenen, ouderen) met aandacht voor inclusie en diversiteit. Onze expertise ligt vooral bij de leeftijdsgroepen 0-30 jaar, waar we willen bijdragen aan gezonde ontwikkeling en mentaal welbevinden. We richten ons specifiek op kritische transitiemomenten voor jeugd en jongvolwassenen, zoals overgangen in onderwijs en werk. Het herkennen, erkennen en benutten van ervaringskennis is hierbij essentieel.

Kansengelijkheid & Participatie heeft grote betekenis voor (jeugd)professionals in het sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs. We streven naar het overwinnen van handelingsverlegenheid door een focus op kansen, veerkracht en mogelijkheden, ook voor kinderen en jongeren met speciale onderwijszorgbehoeften.

Onze ambitie is om een gerespecteerde interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsomgeving te worden, regionaal, landelijk en internationaal. We richten ons op praktijkgericht onderzoek en innovatie, met als kernvraag: hoe kunnen we gelijke kansen bieden en participatie bevorderen voor individuen, ongeacht leeftijd, mogelijkheden, beperkingen, gender, afkomst en herkomst, op gebieden als scholing, werk, gezin/familie, huisvesting, financiën, gezondheid en vrije tijd?

Verhalen

Sla over

Projecten

Sla over

Nieuws

Sla over