Communicatie-optimalisatie door participatie-ervaringen

  • Onderzoeksproject
Communicatie Optimalisatie door participatie ervaringen

Logopedisten zijn de eerstelijnszorgprofessionals voor de behandeling van taal- en communicatiestoornissen. Diagnose, monitoring en evaluatie zijn vaak gebaseerd op resultaten van gestandaardiseerde spraak-, taal-, stem- of communicatietests. Deze tests zijn doorgaans bedoeld om vast te stellen hoe goed de persoon taal kan produceren of begrijpen in een gecontroleerde situatie en bieden slechts beperkt inzicht in de uitdagingen van het leven van de persoon in kwestie.

Deze metingen houden geen rekening met niet-waarneembare gevoelens zoals de inspanning van de patiënt, sociale verlegenheid, moeilijkheden of vertrouwen in communicatie. Evenmin meten ze taal- en communicatieproblemen die de persoon zelf ervaart, de impact van de taalstoornis op het dagelijks leven of stellen ze patiënten in staat doelen te stellen die aansluiten bij hun eigen behoeften en wensen. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke omgevings- en persoonlijke factoren van invloed zijn op de communicatieve participatie bij kinderen en adolescenten en om een valide en betrouwbare patiëntgerapporteerde uitkomstmaat te ontwikkelen die informatie geeft over communicatieve participatie van mensen met communicatiestoornissen.

 Twee promotietrajecten die vallen onder dit landelijke project zijn:

  • TO-ENGAGE 
  • Het meten van communicatieve participatie

Onderzoeken

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Gezondheid en Sport