Dr. Margreet Luinge

Ik ben geïnteresseerd in taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen en samenhang met andere ontwikkelingsgebieden bij jonge kinderen en in de vraag hoe taaldegeneratie bij ouderen vertraagd kan worden. Als lector Talig functioneren & Gezond ouder worden sla ik een brug tussen zorg en onderwijs via het lectoraat Jeugd, Educatie & Samenleving en het lectoraat Healthy Ageing, Allied Healthcare & Nursing. In 2002 behaalde ik mijn bul bij neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 ben ik gepromoveerd op de ontwikkeling van het taalscreeningsinstrument Spraak- en taal Normen Eerste Lijn (SNEL) bij de Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen waarvoor ik twee prijzen ontving. Ik ben lid van de landelijke wetenschapsraad van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Margreet Luinge

Contact

Publicaties