Taal en interactie bij patiënten met Alzheimer

  • Onderzoeksproject
Taal en interactie

Maar liefst 70 procent van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Patiënten met Alzheimer begrijpen steeds minder van de wereld om zich heen, waardoor de omgeving geneigd is om steeds minder met hen te communiceren. Dit heeft een negatief effect heeft op het sociale welzijn van patiënten met Alzheimer.

Zorgprofessionals geven aan handvatten nodig te hebben om de taal en interactie van patiënten met Alzheimer te volgen en om hen in een vroeg stadium door te verwijzen naar een logopedist. Ook ervaren zij handelingsverlegenheid om de taalvaardigheden en interactie met patiënten met Alzheimer te optimaliseren. 

​Het doel van het onderzoek Taal en Interactie bij patiënten met Alzheimer (TIPA) is om een screeningsinstrument te construeren voor het meten van taal en interactie van patiënten met Alzheimer en om samen met patiënten met Alzheimer en hun directe omgeving aanknopingspunten te vinden voor het optimaliseren van taal en interactie.

Onderzoek

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid