Passende Zorg.jpg

Passende zorg

De druk op de zorg neemt toe. De gezondheidsverschillen in de maatschappij worden groter. Er is een grote toename van kwetsbare burgers met een zorgbehoefte en tegelijkertijd een groeiend tekort aan arbeidspotentieel. Het organiseren van passende zorg binnen de transitie van zorg naar gezondheid is dé grote uitdaging. Vooral omdat zorgprofessionals vaak nog expertise missen voor complexe zorg en interprofessionele samenwerking. Digitalisering, zelfregie en samenwerking met naasten zijn belangrijk.

We ontwikkelen nieuwe kennis en innovaties in praktijk, onderzoek en onderwijs, samen met een sterk lerend (Noordelijk) netwerk. Hierbij zijn onze uitgangspunten:

Passende zorg voor kwetsbare burgers is sociaal systemisch van aard
Hierbij staat niet alleen de zorgvrager centraal, maar de gehele zorgsituatie, inclusief het sociale systeem eromheen. De focus ligt op zelf- en samenredzaamheid van het individu en het voorkomen van overbelasting van het systeem. Gelijkwaardige samenwerking met informele zorgverleners is essentieel.

Passende zorg is altijd waardegedreven
Zorg moet afgestemd zijn op waarden, met aandacht voor de behoeften van patiënten. Het zorgproces moet regelmatig geëvalueerd worden, met focus op verbeteringen gebaseerd op patiëntwensen. Meet de uitkomsten van zorg en geef inzicht in alle kosten voor de patiënt, inclusief bijkomende kosten zoals reiskosten en opofferingen van mantelzorgers.

Passende zorg is altijd gebaseerd op zorgvuldige diagnostiek
Daarbij past een grondige analyse van gezondheidsvraagstukken en daarop afgestemde interventies.

Binnen dit onderzoeksthema trekken we onder meer in de regio Eemsdelta gezamenlijk op vanuit specifieke vraagstukken. Hier, maar eigenlijk in de gehele Noordelijke regio, is een aantal uitdagingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Deze zorgen ervoor dat er steeds meer ouderen met een slechtere gezondheid in het gebied wonen, terwijl het lastig is om de zorgvoorzieningen op peil en bereikbaar te houden. Het onderzoek richt zich zowel op het voorkomen van (ergere) kwetsbaarheid als op de organisatie van de zorg. Het samen innoveren met inwoners, het benutten van technologische oplossingen en lerende netwerken spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Verhalen

Sla over

Projecten

Sla over

Nieuws

Sla over