De weerbarstige praktijk

  • Onderzoeksproject
De weerbarstige praktijk

Het toepassen van prehabilitatie in het zorgtraject voor colorectale aandoeningen bij Nij Smellinghe.

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het verlagen van complicaties door middel van prehabilitatie. Prehabilitatie is het voorbereiden en versterken van de gezondheid vóór een geplande medische behandeling om het herstel te bevorderen, vaak met fysieke oefeningen en voedingsadvies. Conclusie uit dit onderzoek is dat prehabilitatie onderdeel zou moeten zijn van de standaard zorg voor patiënten die wachten op colorectaal chirurgie in ziekenhuizen in Nederland. Het is echter onbekend in hoeverre dit evidence-based prehabilitatieprogramma toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. Toepassing in de praktijk is belangrijk voor goede implementatie en het behalen van de beoogde resultaten. Daarom is het van belang om veelbelovende zorg wetenschappelijk te evalueren in de dagelijkse praktijk.

Onderzoek

Team