Dr. Harriet Jager-Wittenaar

Harriët Jager-Wittenaar, PhD, RD, is lector Malnutrition and Healthy Ageing binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Tevens is zij coördinator van het lectoraat. Haar onderzoeksprogramma richt zich op proactieve preventie en behandeling van ondervoeding bij chronisch zieken en ouderen. Het onderzoeksprogramma is een nauwe samenwerking met onder andere het UMCG, waaraan dr. Jager-Wittenaar tevens is verbonden als senior onderzoeker bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Hoofdthema’s binnen het onderzoeksprogramma zijn: Evidence based dietetics: het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van het diëtistisch handelen, Interprofessionele samenwerking en Transmurale voedingszorg.

Per 1 september 2023 is Harriët Jager-Wittenaar bijzonder hoogleraar Diëtetiek en transmurale voedingszorg in het Nijmeegse Radboudumc.

Dr. Jager-Wittenaar is nationaal en internationaal leider op het gebied van ondervoeding en tevens een veelgevraagd spreker. Van 2017 – 2021 heeft ze binnen de European Federation of Associations of Dietitians (EFAD) de European Specialist Dietetic Network on Older Adults geleid en heeft vervolgens van 2021 tot 2023 de EFAD-ESPEN Working Group binnen EFAD geleid. Daarnaast is ze co-leider van de internationale Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) Implementation Working Group. Daarnaast is ze mede-ontwikkelaar van de ESPEN LLL Course Nutrition Support in Cancer. Sinds 2021 is dr. Jager-Wittenaar verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als Guest Professor en Honorary Fellow.

Harriët Jager staand.jpg

Installatie Harriët Jager

Film installatie Harriët Jager.jpg

Harriët Jager-Wittenaar, lector Malnutrition and Healthy Ageing

Contact

Publicaties