Ouder worden in de Oosterpark­wijk

  • Onderzoeksproject
Oosterpark

Ouder worden in de Oosterparkwijk: hoe bereiden mensen zich voor op hun oude dag? Een onderzoek naar of en hoe bewoners zich voorbereiden op het ouder worden, wat hierin helpend of juist hinderend is, en wat bewoners hierbij nodig hebben.

Wereldwijd neemt het aantal ouderen in de populatie sterk toe. Ook in de Groningse Oosterparkwijk is dit het geval. Momenteel is 1 op de 10 bewoners in de Oosterparkwijk 65 jaar of ouder. Naar verwachting zullen daar de komende 10-20 jaar ruim 1500 inwoners van 65 jaar en ouder bij komen. De lokale welzijnsorganisatie WIJ wil graag weten of de (toekomstige) ouderen in de wijk al bezig zijn met het voorbereiden op de oude dag, wat mensen hierin stimuleert of tegenhoudt, en of en hoe mensen hierin ondersteund willen worden.

Het doel van deze mixed-methods studie is dan ook te onderzoeken of en hoe Oosterparkers van 45 jaar en ouder bezig zijn met voorbereiden op de oude dag. Wat vinden mensen hierin belangrijk, wat zijn hun wensen en behoeften hierin?

Onderzoek

Onze mensen