Dr. Evelyn Finnema

Prof. Dr. Evelyn Finnema is hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het Universitair Medisch Centrum Groningen / Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO). Daarnaast is zij lector binnen het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen en lector bij de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn van NHL Stenden hogeschool. Sinds mei 2021 is zij tevens Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS waarbij ze de ministers en het ministerie van VWS adviseert en Nederland vertegenwoordigt op het gebied van de verpleegkunde binnen de World Health Organisation

Evelyn Finnema bijgesneden.jpg

Evelyn Finnema begon dertig jaar geleden als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Na haar afstuderen heeft ze gewerkt in alle velden van de gezondheidszorg en in zorg, onderwijs, onderzoek en management in verschillende functies. Het doel van Evelyn in al haar activiteiten is bijdragen bij aan kwaliteit van zorg aan kwetsbare mensen en professionalisering van verpleegkundig handelen. (Zie ook het Hanzethema Kwetsbaarheid & Passende Zorg.) Evelyn doet in samenwerking met haar collega's en vele partnerorganisaties onderzoek naar persoonsgerichte zorg, kwetsbare mensen en de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. Zij is co-werkpakketleider onderzoek bij het SIA SPRONG programma FAITH research, een learning community waarin kennisinstellingen, (zorg)organisaties en bedrijven samen kennis ontwikkelen en delen om kwetsbaarheid bij verschillend doelgroepen in de noordelijke regio tegen te gaan.

Zij is daarnaast toezichthouder in de zorg en lid van commissies gericht op verbetering van de zorg en het zorgonderwij

Screenshot filmpje Evelyn Finnema.png

Evelyn Finnema

Publicaties