Applied Statistical Research Methods.jpg

Verpleegkundige diagnostiek

Het op een accurate wijze kunnen vaststellen van wat de oorzaken en de gevolgen van een (gezondheids)probleem zijn, om daarop passende zorgverlening te kunnen plannen, uitvoeren en evalueren, werd en wordt gezien als een van de meest essentiële professionele basiscompetenties in de medische, paramedische en verpleegkundige beroepsgroepen. De ontwikkeling van ons lectoraat heeft inmiddels geleid tot de vorming van een breed diagnostisch kenniskader op het gebied van de professionele diagnostiek, de sociale diagnostiek en de technologische diagnostiek.

Nieuws

Bekijk meer
Sla over