Dr. Marie Louise Luttik

Als lector Familiezorg ben ik verbonden aan het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek voor de Academie voor Verpleegkunde. Binnen dit lectoraat doen we onderzoek op het gebied van verpleegkunde, onderwijs en de verpleegkundige praktijk. In de loop van de jaren heb ik specialistisch onderzoek ontwikkeld omtrent Familiezorg en trainingen in Familiezorg, waarvan de uitkomsten inmiddels worden toegepast in het onderwijs en in de praktijk.

Marie Louise Luttik 2022.jpg

In de toekomst zal de gezondheidszorg steeds meer leunen op de steun van families en mantelzorgers om de zorg te dragen voor onze ouderen en chronisch zieken. Er komt steeds meer bewijs dat families die met ernstige gezondheidsproblemen van een familielid te maken krijgen, zelf ook meer risico lopen op stressgerelateerde aandoeningen en problemen binnen de familie.

Familiezorg gaat over het ondersteunen van de mantelzorgers binnen een familie als die te maken krijgt met chronisch zieke familieleden.   

Familiezorg rust op twee belangrijke pijlers: 

  • Families hebben invloed op het proces en het resultaat van zorg voor patiënten.
  • Gezondheid en ziekte hebben hun weerslag op alle leden van een familie en mantelzorg verlenen beïnvloedt het leven van degenen die deze zorg verlenen.  


Het onderzoek binnen Familiezorg is gericht op de ontwikkeling van kennis op het gebied van de structuur, het functioneren en de processen die spelen binnen families die te maken krijgen met chronisch zieke familieleden. Mijn onderzoek is in het bijzonder gericht op de ontwikkeling van interventies met bewezen resultaat, zoals Het Familiegesprek, om families die met ernstige gezondheidsproblemen te maken krijgen te ondersteunen.

Lector Familiezorg

Screenshot filmpje Marie Louise Luttik.png