Een soepele overgang

  • Onderzoeksproject
Een soepele overgang

De overgang van voorschoolse voorzieningen naar regulier basisonderwijs is stressvol voor leerlingen met speciale onderwijsbehoefte, voor hun families en voor leerkrachten. Met het project “Een soepele overgang” beogen we de samenwerking tussen, thuis, school en zorgprofessionals te verbeteren en de stress van onderwijsprofessionals en families van SOB-leerlingen te reduceren waardoor SOB-leerlingen een goede start kunnen met hun schoolloopbaan.

De toename van het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (SOB) in regulier basisonderwijs levert veel stress en onzekerheid op bij onderwijsprofessionals, SOB-leerlingen en hun families. Deze stress en onzekerheid hebben impact op de ontwikkeling van SOB-leerlingen. Met name de overgang van voorschoolse voorzieningen naar regulier basisonderwijs is stressvol. Het is onduidelijk wie de regie neemt, welke zorgprofessionals betrokken zijn en de samenwerking tussen families, SOB-leerlingen en onderwijsprofessionals verloopt stroef.
Onderwijsprofessionals zouden over vaardigheden moeten beschikken om inzicht te krijgen in het veranderende zorgnetwerk van SOB-leerlingen en tevens om families de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben tijdens de overgang naar het reguliere basisonderwijs. Door preventief in te zetten op het coachen van families en SOB-leerlingen die voor het eerst naar de reguliere basisschool gaan, kan veel stress en onzekerheid worden voorkomen, waardoor SOB- leerlingen al vanaf de start van de reguliere basisschool de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.
Het doel van het project "Een soepele overgang" is (1) om onderwijsprofessionals te bekwamen als coach zodat zij SOB- leerlingen en hun families goed kunnen begeleiden en bekrachtigen tijdens de overgang naar het reguliere basisonderwijs, en (2) om inzicht te krijgen in het daarmee gepaard gaande veranderende zorgnetwerk. 

Onderzoek

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding