Een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school

  • Onderzoeksproject
Soepele overgang van PO naar VO

Ieder jaar maken ongeveer 20.000 kinderen in Noord Nederland de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Veel kinderen maken deze overstap ogenschijnlijk probleemloos, maar voor sommige kinderen verloopt de overstap minder soepel.

Om de overstap voor alle kinderen goed te laten verlopen willen we het volgende weten: Wat gaat er goed? Waarom gaat dat goed? Waar lopen we tegen aan? Wat zou kunnen helpen? Wanneer de overstap van de basisschool naar de middelbare school minder soepel verloopt, kan dat leiden tot een negatieve spiraal van onderpresteren, minder motivatie, blijven zitten, afstromen en/of voortijdig schoolverlaten. Een minder soepele overstap heeft ook invloed op het welzijn en op de geestelijke gezondheid van deze kinderen. Kinderen met een verhoogd risico op een niet soepele overstap, zijn kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, zoals communicatief kwetsbare kinderen.

Met dit project willen we bestaande kennis over factoren die van invloed zijn op het welbevinden van kinderen tijdens de overstap van de basisschool naar de middelbare school vanuit de literatuur en de praktijk in Noord Nederland bundelen en van daaruit in co-creatie nieuwe kennis ontwikkelen die bruikbaar is voor Noord-Nederland.

Onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding