Interacties in de klas en mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen

  • Onderzoeksproject
Interacties in de klas en mentale gezondheid van kwetsbare kinderen

Een groeiend aantal leerlingen in het primair onderwijs is kwetsbaar en ervaart een vermindering in mentale gezondheid. Kwetsbare leerlingen zijn te omschrijven als ‘leerlingen wiens leer- en ontwikkelproces wordt bedreigd door persoonlijke en/of externe factoren’.

De Nederlandse overheid geeft aan dat kwetsbare leerlingen op alle scholen voorkomen en dat het onderwijs een cruciale rol speelt bij het bieden van de juiste ondersteuning. Het bevorderen van inclusief onderwijs, waarin alle leerlingen effectief worden ondersteund, ongeacht hun individuele behoeften, is een centraal doel in het Nederlandse onderwijsbeleid.   

Middels een mixed-method onderzoek wordt onderzocht wat leerkrachten ervaren bij het werken met kwetsbare leerlingen in de klas, en hoe zij hun eigen rol bij het ondersteunen van deze leerlingen zien. Het doel is om op basis van deze inzichten kennis en tools te ontwikkelen en delen, die je als leerkracht ondersteunen bij het werken met kwetsbare leerlingen. Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving werkt hierin samen met het Expertisecentrum Interactie in de Diverse Klas.

Onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding