Een verrijkte schooldag. Een goede en kansrijke toekomst voor elke Groninger. Hoe kan iedere Groninger gelukkig wonen, leven en werken in onze provincie?

Er zijn vele initiatieven om de strijd aan te gaan met grote vraagstukken zoals van generatie op generatie doorgegeven armoede, (sociale) eenzaamheid, sociale problematiek en ongezonde leefstijl. Toch blijkt het ook in deze regio lastig om een echte doorbraak te realiseren. Lager opleidingsniveau, verminderde kans op werk, leefstijl problematiek en zelf een lagere gemiddelde overlijdensleeftijd grijpen als een complexe kluwen in elkaar. Hoe oneerlijk is het dat een kind geboren in Oost-Groningen een veel kleinere kans heeft op een gelukkig, gezond en perspectiefrijk leven dan een kind dat elders in Nederland geboren is?

We pakken deze problematiek aan door het ontwikkelen van een verrijkte schooldag op basisscholen in de provincie Groningen. Kinderen op een Tijd voor Toekomstschool krijgen een verrijkt en verlengd programma/aanbod aangeboden op thema’s als Sport en bewegen, Kunst en cultuur, Sociaal welbevinden of Toekomstperspectief. Met als algemeen doel de talenten van kinderen te verbreden, welzijn te verbeteren en toekomstperspectief te vergroten.
Scholen werken middels een zelfgekozen ambitie en zelfgekozen thema’s aan een aanbod voor hun kinderen, geinspireerd door de lokale context van de school. Door samenwerking met lokale aanbieders te organiseren, hopen we ook de regio te versterken.

Tijd voor Toekomst is nu actief in alle gemeenten van de provincie Groningen, op ruim 40 scholen in stad en ommeland. Zowel de Stad als Oost-Groningen zijn aangemerkt als voorlopers in het programma Rijke Schooldag van de Rijksoverheid.

Bekijk hier al onze publicaties

 

Inhoud onderzoek

Tijd voor Toekomst in Stadskanaal

Film Tijd voor toekomst.jpg

Op twee scholen in Stadskanaal zag de start van Tijd voor Toekomst er zo uit

Onze mensen

Interessegebieden

  • Gezondheid en Sport
  • Onderwijs en Opvoeding