Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

Praktijkgerichte Sportwetenschap

​Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan op vier kennisthema's. Deze hebben allen een coördinator en één of meer promovendi die langdurig onderzoek doen op de centrale thematiek. Daarnaast zijn er docentonderzoekers betrokken in onderzoeksprojecten. Zij zorgen voor een sterke koppeling naar het onderwijs.

Thema's

 • Duurzame sport- en beweegparticipatie.jpg

  Duurzame sport- en beweegparticipatie

  Duurzame sport- en beweegparticipatie is in onze maatschappij een belangrijke bron van verbinding, ontplooiing en persoonsvorming. Mee doen is echter geen vanzelfsprekendheid.

  Lees meer
 • Beter leren sporten en bewegen.jpg

  Beter leren sporten en bewegen

  Beter leren sporten en bewegen is een belangrijke voorwaarde voor levenslang, duurzaam, veilig, plezierig en gezond sporten en bewegen.

  Lees meer
 • Actieve leefstijl

  Actieve leefstijl

  Actieve leefstijl is belangrijk voor jong en oud.

  Lees meer
 • Toekomstbestendige organisatie van sport en bewegen

  Toekomstbestendige organisatie van sport en bewegen

  Een toekomstbestendige sportorganisatie kan zich soepel aanpassen aan veranderende maatschappelijke en persoonlijke behoeften.

  Lees meer

Transitieversnellers

Via onderzoek naar zogenaamde transitieversnellers willen we de impact van ons praktijkgericht onderzoek vergroten. De transitieversnellers zijn Citizen Science, Learning communities en Technologie en Digitalisering.

Lees er alles over