E-Prime

  • Onderzoeksproject
EPrime.png

Kwalitatief goed bewegingsonderwijs is van essentieel belang om kinderen voldoende te laten bewegen. Om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren, wordt in dit project gezamenlijk met zes Europese partners een opleidingsprogramma ontwikkeld voor leerkrachten bewegingsonderwijs.

In dit programma staat het ontwerpen en aanbieden van een positieve en belonende leeromgeving in het bewegingsonderwijs centraal, waarin de motorische en psychosociale ontwikkeling van kinderen optimaal gestimuleerd wordt.

European Primary Physical Education Teacher Education Program (E-PRIME)

Voldoende bewegen is van belang voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Om ervoor te zorgen dat kinderen genoeg bewegen, is kwalitatief goed bewegingsonderwijs een essentiële voorwaarde. Echter, wordt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs niet altijd als voldoende beschouwd. In dit project willen we daarom de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren, om zo te zorgen voor goede kwaliteit en kwantiteit van bewegen voor jonge kinderen en om een gezonde levensstijl te ontwikkelen.

Hiervoor ontwikkelen we samen met zes Europese partners een opleidingsprogramma in de vorm van een leeromgeving met videos en een handboek met praktische activiteiten. Via dit programma worden leerkrachten bewegingsonderwijs gekwalificeerd om de motorische en psychosociale ontwikkeling van 4- tot 7-jarige kinderen op een optimale manier te stimuleren. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan hoe leerkrachten een positieve en belonende leeromgeving kunnen aanbieden. Het programma wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met kinderen, ouders, sportcoaches en andere relevante stakeholders. Op deze manier beogen we bij te dragen aan een voldoende actieve en gezondere generatie door heel Europa.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Gezondheid en Sport