Dr. Ruby Otter-Drost

Ruby Otter-Drost is senior onderzoeker bij het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap – Hanzehogeschool en docent Medische Fysiologie aan de RUG/UMCG. In 2016 promoveerde ze met het proefschrift “Monitoring endurance athletes”. Haar onderzoek richt zich op de (trainings)belasting en belastbaarheid van fanatieke (duur)sporters vanuit de interactie tussen fysiologie en psychologie. Hierbij gaat het om optimalisatie van prestaties en met name om het voorkomen van overtraining. De vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de trainingspraktijk en andersom geeft richting aan haar projecten. Daarbij is het van belang om bij te dragen aan de gezondheid, energie en succesbeleving van de sporters. Een voorbeeldproject is “Coach in Control”. Dit project richt zich op het verbeteren van feedback voor coaches om training van talentvolle sporters beter te kunnen sturen.

Pasfoto-Ruby-2018-kleur-002.jpg

Contact

Publicaties