Welke persoons­kenmerken spelen een rol?

  • Onderzoeksproject
Welke persoonskenmerken spelen een rol

Om voor mensen met een verstandelijke beperking een goede keuzewijzer voor een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om te weten welke persoonskenmerken bij hen een rol spelen in een gezonde leefstijl

Met dit deelonderzoek van het LEEV! Project wordt dit in kaart gebracht. 
Doe je zelf boodschappen en verzorg je zelf je maaltijden of eet je mee met wat er op jouw woonlocatie op tafel komt? Kun je zelfstandig bewegen of ben je hiervoor afhankelijk van anderen? Bij een gezonde leefstijl spelen veel factoren een rol. Binnen die factoren nemen persoonskenmerken een belangrijke plaats in, want die bepalen wat bij de cliënt aansluit en wat juist niet bij hem past. Om een goede keuzewijzer voor leefstijlinterventies te kunnen maken, inventariseert promovenda Tessa Wokke relevante persoonskenmerken van mensen met een verstandelijke beperking

Het onderzoek bestaat uit een praktijkbevraging. Hiervoor worden interviews afgenomen bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en bij naasten van mensen met een lichte, matige en (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking. Ten tweede volgen er focusgroepen met begeleiders (wonen, dagbesteding en ambulant) en behandelaren (zoals fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, verpleegkundigen en gedragsdeskundigen).

Vraagstelling

Welke persoonskenmerken zijn van belang voor het vormgeven van een keuzewijzer voor gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventies bij mensen met een verstandelijke beperking? 

Doel

Momenteel is onbekend welke factoren op niveau van de cliënt van belang zijn om leefstijl te verbeteren en hoe dit samenhangt met de factoren op verschillende sociaal ecologische niveaus. Met dit onderzoek zullen meningen en ervaringen van cliënten en hun omgeving in kaart gebracht worden over belangrijke persoonskenmerken om leefstijlinterventies te kunnen personaliseren.

Onderzoeksresultaten

Middels praktijkbevraging van cliënten, hun naasten en zorgprofessionals wordt verwacht persoonskenmerken op te halen die van belang zijn voor het personaliseren van een integrale leefstijlinterventie.

Impact

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak minder actief, eten ongezonder en hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Met een gezonde leefstijl kunnen ze vitaler leven en fitter oud worden, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van bestaan. Voor een gezonde leefstijl zijn goede ondersteuning en een omgeving die gezond leven stimuleert onmisbaar. Daarom ontwikkelen de samenwerkingspartners van LEEV! GLI-VB een integrale leefstijlaanpak waarmee zorgprofessionals mensen met verstandelijke beperking op maat kunnen ondersteunen

Valorisatie

Door de persoonskenmerken vanuit de praktijk op te halen, dragen we bij aan het vormgeven van de gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid