WINST-project zet familie ervarings­deskundigen in als onderzoekers

  • Onderzoeksproject
Afasie 1.jpg

​Het doel van dit praktijkgerichte onderzoeksproject is inzicht krijgen in de manier waarop familie-ervaringsdeskundigen de samenwerking tussen cliënten met ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid, hun naasten/mantelzorgers en professionals kunnen verbeteren en versterken. En welke invloed dat heeft op de door alle betrokkenen ervaren kwaliteit van zorg en welbevinden.

WINST, Werken In het Netwerk en STeunsysteem van mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid, is een project van het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw, Lentis en GGZ Friesland. In dit project staat het verder ontwikkelen van werken in de triade centraal. Die triade bestaat uit de cliënt met een psychische beperking, zijn of haar naaste(n) en de professional. De rol van de familie-ervaringsdeskundige in het versterken van deze triade heeft onze specifieke aandacht. Bijzonder aan het WINST-project is de inzet van familie-ervaringsdeskundigen als onderzoekers. Intussen is het product 'Bouwstenen samenwerken in de triade bij langdurige zorg in de GGZ' opgeleverd. Via onderstaande link leest u het rapport.

Bouwstenen samenwerken in de triade bij langdurige zorg in de GGZ

 

Grip op Onbegrip

Het project WINST is gelieerd aan GRIP op Onbegrip. Dit gaat over mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke en maatschappelijke problemen. Daarbij valt te denken aan psychische en sociale problemen, psychiatrische aandoeningen, verslavingen, verstandelijke beperkingen, schulden, werkloosheid, armoede en dak- of thuisloosheid. Deze problemen – die vaak niet alleen komen – kunnen leiden tot een schijnbaar onontwarbare knoop, waarop het gangbare aanbod aan hulp en ondersteuning geen antwoord meer heeft. In sommige gevallen leiden de problemen tot (maatschappelijke) veiligheidsrisico’s. De gemeenschappelijke deler is dat het om mensen gaat die moeite hebben om grip op hun leven te behouden of terug te krijgen en als gevolg hiervan onbegrepen gedrag kunnen vertonen. Persoonsgerichte zorg en herstelgerichte ondersteuning, waarbij de leefwereld centraal staat, is daarom cruciaal. Ook ervaringsdeskundigheid is een belangrijk element. De mensen zelf – en indien mogelijk hun netwerk – spelen zoveel mogelijk een centrale rol in het vinden van een passende oplossing. Lees meer over 

Grip op Onbegrip

Onderzoek

Betrokken lector

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid