Kieskeurig

  • Onderzoeksproject
Kieskeurig

De adolescentie/jong volwassenheid (17-23 jaar) is de levensfase waarin de meeste (ernstige) psychische problemen voor het eerst tot uiting komen. Meestal is het gevolg hiervan dat de educatieve ontwikkeling onderbroken wordt, dan wel voorgoed afgebroken wordt. Dit heeft meestal weer tot gevolg dat het traject naar (betaald) werk stagneert.

Veel jongeren met (ernstige) psychische problemen­ die hun opleiding willen vervol­gen dan wel een reguliere oplei­ding willen beginnen, blijken dit een (te) moeilijke opgave te vinden. Als onderdeel van het kiezen, verkrijgen en behouden model van Begeleid Leren is daarom door het lectoraat Rehabilitatie een kiezen en verkrijgen-methodiek ontwikkeld (Kieskeurig genaamd) om jongeren, die vanwege hun psychische problemen uit het onderwijs zijn gevallen, te ondersteunen bij het kiezen en verkrijgen van een (nieuwe) reguliere opleiding. De Kieskeurig-interventie wordt reeds enkele jaren bij verscheidene hulpverleningsorganisaties toegepast en wordt uitgevoerd door (traject)begeleiders van (zorg)instellingen in Friesland, Groningen, Drenthe, Noord- en Zuid-Holland. Echter, tot op heden heeft er nog geen uitgebreid evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de opbrengsten van de Kieskeurig-interventie. In het Kieskeurig project wordt onderzocht wat de bijdrage is van de Kieskeurig-interventie aan het kiezen en verkrijgen van een reguliere opleiding (effectevaluatie), en wat de inhoudelijke, de samenwerkings- en de uitvoeringsaspecten aspecten (procesevaluatie) zijn van de Kieskeurig-interventie.

Onderzoek

Team

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding