COMPARE: Community participation through education

  • Onderzoeksproject
compare project.jpg

Wereldwijd wordt een toename van psychische problemen geconstateerd bij studenten in het postsecundair onderwijs, en deze problemen blijken een negatieve invloed te hebben op het schoolfunctioneren en daarmee de verdere loopbaan van deze studenten. In dit project onderzoeken we de effectiviteit van de Begeleid Leren-interventie waarmee we studenten met psychische problemen ondersteunen bij het volhouden van hun studie.

​Psychische problemen ontstaan meestal op een leeftijd tussen de 16 en 23 jaar. Dat zijn de jaren waarin jongeren postsecundair onderwijs volgen: een belangrijke fase waarin jongeren zich voorbereiden op hun verdere loopbaan. Verschillende studies hebben aangetoond dat studenten met psychische problemen een grotere kans hebben om hun opleiding vroegtijdig te verlaten. De Begeleid Leren-interventie is ontwikkeld om studenten met psychische problemen te ondersteunen bij het volhouden van hun opleiding. In het COMPARE project onderzoeken we het effect van deze op maat gemaakte Begeleid Leren-interventie op het behouden van de opleiding, op studiesucces en op de tevredenheid van studenten met psychische problemen die studeren aan de Hanzehogeschool. Daartoe zal gebruik worden gemaakt van een mixed methods design. Dit ontwerp combineert kwantitatief onderzoek (Randomized Controlled Trial) met kwalitatief onderzoek (focusgroepen, monitoring, interviews). Minimaal 70 studenten zullen willekeurig worden toegewezen aan de interventie- of controlegroep.

Vraagstelling

De eerste onderzoeksvraag luidt:

Wat is het effect van de Begeleid Leren-interventie op het behouden van een opleiding, het studiesucces en de tevredenheid van studenten met psychische problemen in vergelijking met het effect van de gebruikelijke ondersteuning die studenten met psychische problemen krijgen, aangevuld met advies over mogelijke ondersteunende hulpbronnen?

De tweede onderzoeksvraag is:

Wat zijn volgens studenten en Begeleid Leren-specialisten de essentiële onderdelen van de Begeleid Leren-interventie?

Doel

Het onderzoeken van het effect van de Begeleid Leren-interventie op het volhouden van een opleiding, het studiesucces en de tevredenheid van studenten met psychische problemen met behulp van een mixed-methods design.

Onderzoeksresultaten

Reeds behaald resultaat:

Verwachte resultaten na afronding van het project:

Minimaal 70 studenten zijn ondersteund bij het volhouden van hun opleiding.

Artikel(en) over de resultaten zijn gepubliceerd in peer-reviewed (inter)nationale tijdschriften

Afsluitend symposium

Structurele inbedding van de interventie in het aanbod van de Hanzehogeschool

Impact

Door de Begeleid Leren-interventie zijn studenten met psychische problemen beter in staat hun opleiding vol te houden, waardoor het voortijdig schoolverlaten afneemt. 

Valorisatie

De resultaten van het project worden gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

Er vindt een afsluitend symposium plaats voor onderwijs- en ggz professionals.

Trainingen in de Begeleid Leren-interventie worden aangeboden aan onderwijs- en ggz professionals.

Team

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding