Dr. Jacomijn Hofstra

Jacomijn Hofstra is sociaal psycholoog en lector Rehabilitatie, verbonden aan de Academie voor Sociale Studies. Ook is zij thematrekker van het thema Kansengelijkheid & Participatie, een van de strategische thema‚Äôs van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Haar onderzoek richt zich op het maatschappelijk functioneren van mensen met participatieproblemen vanwege bijvoorbeeld psychische en/of somatische problemen, niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of dak- en thuisloosheid. De speerpunten van het lectoraat zijn Begeleid Leren en Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn. Het lectoraat is actief in het gezondheids-, onderwijs- en sociaal domein.

Jacomijn Hofstra

Contact

Publicaties