Groningen Moves aHead!

  • Onderzoeksproject
Groningen Moves aHead!

Bevorderen van de mentale gezondheid en participatie van studenten in het hoger onderwijs in de provincie Groningen.

De mentale gezondheid van studenten en de negatieve invloed daarvan op het volgen van een reguliere opleiding en uiteindelijk de ontwikkeling naar betaald werk is een actueel en urgent thema. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de relatie tussen psychische problemen en studievertraging gemedieerd wordt door verschillende cognitieve functies (cognitieve inhibitie, taakinitiatie/procrastinatie, aandacht vasthouden, planning en timemanagement). De Move aHead-methodiek richt zich op het verbeteren van deze cognitieve functies. De Move aHead-methodiek is ontwikkeld en getest in de dagelijkse onderwijspraktijk (niet in een onderzoekssetting) en positief geëvalueerd (Hofstra, Hiddink, van der Velde & Korevaar, 2022; Hofstra & Korevaar, 2018; Hofstra, Boonstra & Korevaar, 2021). De methodiek wordt uitgerold binnen zowel de Hanzehogeschool Groningen als de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Binnen beide instellingen zijn de psychische problemen en daarmee samenhangende studiegerelateerde belemmeringen een algemeen herkend en erkend probleem. Naast het uitrollen en implementeren van de Move aHead-methodiek richt het project zich ook op het opzetten en uitvoeren van een provinciaal preventieleernetwerk Mentale Gezondheid Studenten waarin de deelnemende partners uit het onderwijs-, het gezondheids-, het sociaal domein en het overheidsdomein met elkaar, van elkaar en over elkaar leren ter bevordering van de mentale gezondheid en participatie van studenten in de provincie Groningen. Dit project is onderdeel van het platform Mentaal Gezond Groningen en wordt mede gefinancierd door het Nationaal Programma Groningen.

Project

Team