MOOD-Sense_gouden ring.jpg

​Bewoners van verpleeghuizen met dementie die onrustig op en neer lopen, schelden, op tafel tikken of gaan dwalen. Hoe kan sensortechnologie helpen om dat onbegrepen gedrag te zien aankomen? ​In het project MOOD-Sense (MOOD-Sense –MOnitoring Onbegrepen gedrag bij Dementie met sensortechnologie) wordt er in samenwerking met zorgprofessionals gekeken naar hoe sensoren kunnen helpen in de dementiezorg. Sensoren kunnen namelijk helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Doel

Het tekort aan mensen in de zorg, wordt een steeds groter probleem. Technische oplossingen kunnen hier een uitkomst bieden. Eén van deze oplossingen is een early warning system voor onbegrepen gedrag van mensen met dementie in verpleeghuizen. Sensoren geven verpleegkundigen een seintje als de patiënt dat gedrag vertoont. Dit is beter voor de bewoners en de medewerkers. Zorgmedewerkers hoeven bewoners niet de constante tijd in de gaten te houden, en bewoners hebben meer privacy.

Het onderzoek is een samenwerking tussen kennisinstellingen en zorginstanties in Noord-Nederland, waaronder de Hanzehogeschool Groningen, Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) en Zonnehuisgroep Noord. Het onderzoek is opgestart in september 2020 en een eerste pilot draait momenteel in een instellingen van de Zonnehuisgroep Noord.

Aanpak

Om een passende methode te ontwikkelen, is het belangrijk aan te sluiten op ervaringen uit de praktijk. Daarom is de eerste fase van het onderzoek gefocust op de samenwerking met zorgprofessionals. Door in gesprek te gaan met professionals in de zorg voor dementie patiënten kunnen de onderzoekers beter grip krijgen op de verschillende aspecten en signalen van onbegrepen gedrag. Deze kennis is van onschatbare waarde, en is tot nu toe weinig wetenschappelijk onderzocht.

Daarnaast is geen enkele patiënt gelijk; Meneer de Wit geeft andere signalen af dan Mevrouw de Bruyn, en zijn gedrag moet ook op een andere manier behandeld en opgelost worden. De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe zorgprofessionals omgaan met onbegrepen gedrag voor specifieke patiënten.

De uitkomsten van deze gesprekken worden vertaald in sensortechnologie. Deze worden getest in verpleeghuizen, maar in een later stadium ook in de thuiszorg. Voor de pilot in de thuiszorg zullen de sensoren aangepast moeten worden aan de setting, maar zullen er ook weer interviews plaatsvinden met zorgprofessionals.

In de eindfase worden de pilots geanalyseerd en beschreven in een wetenschappelijke publicatie. De conclusies uit de pilots zullen gebruikt worden voor het perfectioneren van de sensortechologie voor probleemgedrag. Tenslotte worden de bevindingen uit het project gebruikt om scholing te ontwikkelen voor zorgprofessionals en studenten in het mbo en hbo, en zorgprofessionals te trainen in het gebruiken van sensoren bij onbegrepen gedrag.

Verwachte resultaten

Een grote impact die dit project zal hebben is een veiligere en betere leefomgeving voor ouderen met dementie. Daarnaast zal het een impact hebben op het onderwijzen en trainen van zorgprofessionals.

De sensortechnologie kan vervolgens ook verder ontwikkeld worden voor andere doeleinden in de zorg, maar ook binnen andere gebieden van gezondheid, zoals sportprestaties.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Er is ook een studentenproject uit voorgekomen: een sensorenkussen genaamd de E-motion chair.

MOOD-Sense Innofest 1.JPG

Onze mensen

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Sport en Gezondheid