Heads-Up!

  • Onderzoeksproject
Heads-up.jpg

In het Heads-Up! project wordt een ‘mentale gezondheidsvaardigheden’ interventie voor studenten ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Deze interventie, genaamd Heads-Up! is gericht op mentale gezondheidskwesties en gerelateerde studiebelemmeringen bij studenten in het hoger onderwijs.

We zien een toename van mentale problemen onder studenten in het hoger onderwijs. Hier zijn ondersteunende diensten beschikbaar voor studenten met psychische problemen, zoals een studentenpsycholoog of specifieke cursussen. Deze ondersteunende diensten zijn echter vaak niet bekend, worden niet gevonden en/of (dus) niet gebruikt door studenten.

Binnen dit project gaan we een innovatieve Mental Health Literacy (MHL)-interventie voor alle studenten in het hoger onderwijs ontwikkelen, testen en evalueren, genaamd Heads-Up!. Deze interventie is gericht op mentale problemen en gerelateerde onderwijsbarrières. Het doel van deze interventie is dat studenten enerzijds in een vroeg stadium de juiste psychische hulp en anderzijds de juiste onderwijsondersteuning kunnen vinden, waardoor studievertraging of voortijdig schoolverlaten voorkomen kan worden.

Onderzoek

Contact