STAIRS-studie

  • Onderzoeksproject
stairs foto.jpg

In de STAIRS-studie wordt onderzoek gedaan naar het herstelproces van patiënten met een depressie. Specifiek wordt de effectiviteit onderzocht van een nieuw ontwikkelde training, welke gericht is op het bevorderen van het persoonlijk herstel van patiënten met een depressie in remissie.

Een depressie kan een grote negatieve invloed hebben op iemands leven. Deze invloed blijft bij veel patiënten in meer of mindere mate aanwezig, ook nadat de depressie zelf succesvol behandeld is. Patiënten moeten hierdoor op zoek naar een nieuwe balans in hun leven, maar dat blijkt voor velen ingewikkeld. Er zijn daarom effectieve programma's nodig die zich richten op de blijvende impact van een depressie. Eerder onderzoek laat zien dat belangrijke aandachtsgebieden hierbij de veranderingen zijn op hoe iemand zichzelf is gaan zien, op hoe het dagelijks leven veranderd is en op veranderingen in sociale contacten. Het vinden van een nieuwe balans waarin iemand weer tevredenheid, hoop en zingeving ervaart, ondanks dat er beperkingen zijn door de depressie noemen we persoonlijk herstel. 

Op dit moment ligt bij de behandeling van depressie nog een grote nadruk op symptomatisch herstel. Er zijn weinig programma's beschikbaar gericht op persoonlijk herstel. Om hierin te voorzien is een nieuwe training ontwikkeld, genaamd Storytelling and Training to Advance Individual Recovery Skills (STAIRS). In deze training wordt gebruik gemaakt van elementen waarvan bekend is dat ze bijdragen aan persoonlijk herstel, zoals lotgenotencontact, ervaringsdeskundigheid, blended mogelijkheden (gecombineerd online én offline faciliteiten) en het betrekken van naasten. In de STAIRS-studie wordt onderzocht of STAIRS effectief is in het bevorderen van persoonlijk herstel.

Onderzoek

Ons team