Bridge2Health: expertise­centrum op het gebied van burger­wetenschappen

  • Onderzoeksproject
B2H - beeld (1).png

Bridge2Health zet zich in om burgers intensief en duurzaam te betrekken bij de ontwikkeling van blijvende verbetering van hun gezondheid en leefomgeving. Bridge2Health heeft de ambitie om uit te groeien tot een expertisecentrum op het gebied van burgerwetenschappen voor gezondheid en zorg, die de kloof tussen burgers en professionals overbrugt.

Burgers spelen een belangrijke rol in de noodzakelijke verandering van onze gewoontes en gedrag rondom gezondheid en zorg. Voor een gezondere leeftstijl en leefomgeving, en om mensen met complexe problemen of (ontwikkelings)achterstanden meer kansen te geven om mee te doen in de maatschappij, zijn betere en meer geaccepteerde manieren nodig om in te grijpen. Om tot deze nieuwe aanpakken te komen wordt er vanuit Bridge2Health onderzoek gedaan aan de hand van burgerwetenschappen. Burgers worden daarom gezien als gelijkwaardige partners binnen dit onderzoek. Zij zijn net zo belangrijk als het gaat om onderzoek en vernieuwing als de onderzoekers van de Hanze, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. 

Samen met burgers en praktijkprofessionals hebben de onderzoekers van de drie hogescholen Bridge2Health ontwikkelt: een problect om meer aandacht te geven aan burgerwetenschap. Binnen dit project wordt samen gewerkt binnen acht lectoraten met kennis over gezonde leefstijl en leefomgeving, kansengelijkheid en participatie, fysiotherapie, logopedie en leefbaarheid op het platteland en in de stad. Zij hebben als doel om hun kennis te bundelen en praktische vernieuwingen te bedenken op basis van burgerwetenschap en met verbeteringen te komen voor verschillende groepen mensen en situaties. 

Dit project is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Lees hier meer over Bridge2Health

 

Inhoud onderzoek

Ons team